torsdag 11 mars 2010

Mötet i Stockholm - så gick det

Deltagarna representerade olika intressegrupper inom sporten, men diskussionerna var konstruktiva. Några förändringar i tävlingsreglementet kommer att göra det enklare både att lägga banor och åka tävlingar. D:o förändringar på teknikområdet gör att det blir tydligare att fokus är på äldre bilar samtidigt som moderna utgör en betydande andel och viktig del av startfältet.
För mer info, återkom i mitten av nästa vecka, då protokollet ska vara färdigt.

måndag 1 mars 2010

Möte i Stockholm

Den 10/3 kommer de regularityansvariga inom SBF + en referensgrupp att träffas i Stockholm för att gå igenom det svenska reglementet och ett produktblad för regularity.
Inga större förändringar är planerade - sannolikt blir det mest en översyn av olika sätt att beskriva banan, samt vilka tripmätare som ska tillåtas.