måndag 14 september 2015

Konferens i Kolsva den 10/10


Kolsva MS och Regularityansvarige i Sverige (Jonas Öhman) inbjuder till


REGULARITYKONFERENS

lördagen den 10 oktober 2015


Program: 08.00  Samling i Kolsva MS´ klubbstuga. Genomgång för nya regularitytävlande.
09.00  Fika och därefter en start på en liten regularitybana (c:a 5 mil).
12.00  Konferensen inleds med gemensam lunch.
13.00 – 15.00 Konferens om regularity i Sverige:
Ex. på punkter att diskutera:
- Regularity körs på avlysta vägar och ”i vanlig trafik”? Kan vi kombinera i samma tävling?
- Svenska regularitycupen. Skall flerdagarstävlingar ingå?
- Behövs det ändringar av regularityreglementet till nästa år?
- Hur ökar vi nyrekryteringen?
Anmäl gärna till Jonas i förväg om ni har något annat som ni vill ta upp!
Anmälan till konferensen och/eller regularitykörningen skall göras till Jonas Öhman tel 070-580 51 15 eller på jonas.ohman@live.se senast onsdagen den 7 oktober.
Kostnader: Regularitykörning och fika: 200:-/bil
Konferens och lunch: Beroende av antalet deltagare, men den blir väldigt liten (kanske ingen) eftersom SBF bidrar med en summa pengar.
Allt betalas kontant på plats.
Man kan alltså välja om man vill delta endast i konferensen och komma till kl.12.00, eller om man också vill vara med och köra regularitybanan på förmiddagen. Då kan man komma kl 08.00 till genomgången eller kl. 09.00 till fikat före start. Genomgången är riktad till nya intresserade och tar upp grunderna i körningen som t.ex. hur man läser en roadbook, hur hastighetstabeller fungerar och hur kontrolltavlor ser ut. Det går också bra att endast delta i regularitykörningen och inte i konferensen. Tidtagningen kommer att ske med den norska GPS-utrustningen och andra blivande arrangörer är välkomna att se hur systemet fungerar.

Upplysningar: Jonas 070-580 51 15, Mats 070-340 53 57, Göran 070-588 99 39

Välkomna till Kolsva 10 oktober!